first step setup cakephp

4 11 2007

sekiranya anda tidak membuat langkah ini ia akan menimbulkan masalah kpd kita utk penggunaan cakephp dlm development kita… Sebelum setup Cakephp pastikan mod_rewrite dalam httpd.conf Apache enable.

Caranya cari dalam folder instalallation Apache file conf/httpd.conf. Edit dengan notepad , hilangkan tanda pagar (#) di awal baris berikut:

LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so

Pastikan juga agar Apache mengizinkan capaian .htaccess override.

Di file yang sama, cari perkataan AllowOverride dan tukar perkataan selepas AllowOverride kepada All, sehingga menjadi AllowOverride All.

kemudian setup file cakephp yang berbentuk .zip itu… smoga berjaya.

Advertisements
basic xajax

25 10 2007

xajax adalah salah satu framework yang hebat dan senang digunakan apabila kita memahaminya.

Anda boleh menggunakan library xajax ini dalam code php anda dengan 7 langkah yang mudah:

 1. Panggil class library xajax ini dlm code php:
  require_once("xajax.inc.php");
    
 2. Instantiate objek xajax :
  $xajax = new xajax();
    
 3. Daftarkan nama function php yang anda inginkan membolehkan ia dipanggil melalui xajax :
  $xajax->registerFunction("myFunction");
    
 4. Tulis function PHP yang anda telah daftar dan guna xajaxResponse object untuk kembalikan XML commands :
  function myFunction($arg)
    {
      // do some stuff based on $arg like query data from a database and
      // put it into a variable like $newContent
  
      // Instantiate the xajaxResponse object
      $objResponse = new xajaxResponse();
  
      // add a command to the response to assign the innerHTML attribute of
      // the element with id="SomeElementId" to whatever the new content is
      $objResponse->addAssign("SomeElementId","innerHTML", $newContent);
  
      //return the xajaxResponse object
      return $objResponse;
    }
    
 5. Sebelum script anda menghantar sebarang output, xajax handle any requests:
  $xajax->processRequests();
    
 6. Between your <head></head> tags, tell xajax to generate the necessary JavaScript:
  <?php $xajax->printJavascript(); ?>
 7. Panggil function dari JavaScript event atau function dalam aplikasi anda:
  <div id="SomeElementId"></div>
    <button onclick="xajax_myFunction(SomeArgument);">